cliks..cliks

Pages

Followers

Intai - intai sini

Friday, March 22, 2013

Dua'a Kumayl

While i was admitted in the hospital last week, masa boring - boring tu, i came across this dua'a. Actually this dua'a was given to me by one fren. but i just ignored but still kept this dua'a in my email. but after listening to this dua'a i feel so touched.. rasa sayu je mendengar alunan dua'a recited by  Abu Thar Al-Halawaji.

Dua'a Kumayl juga dikenali sebagai dua'a Nabi Khidir (as). Dua'a ini diajar oleh  Ali bin Abi Talib (as) kepada Kumayl bin Ziyad salah seorang murid dan sahabat Ali. " Pada suatu hari saya duduk di Masjid Basrah bersama Ali (as) membicarakan hal Nisfu Sya'ban. Ketika ditanya tentang ayat "Fiha yufraqu kullu amrin hakim,"      (SURAH AL-DUKHAAN:4), Ali (as) mengatakan bahawa ayat ini mengenai Nisfu Sya'ban. orang yang beribadat di malam itu tidak tidur dan membaca Du'a Nabi Khidir (as) akan diterina dua'anya".

"Ketika Ali (as) pulang ke rumahnya, di malam itu, saya menyusulinya. Melihat saya, Ali  (as) bertanya," Apakah keperluan anda ke mari?" Jawab saya, " Saya ke sini untuk mendapatkan Doa Hadrat Hidhr." IAli (as) mempersilakan saya duduk, seraya mengatakan," Ya Kumayl, apabila anda menghafal doa ini dan membacanya setiap malam Juma'at,cukuplah itu untuk melepaskan anda dari kejahatan, ada akan ditolong Allah, diberi rezeki, dan doa ini akan dimakbulkan. Ya Kumayl, lamanya persahabatan serta perkhidmatan anda, menyebabkan anda dikurniai nikmat dan kemuliaan untuk belajar (doa ini)."

Dua'a Kumayl ini sangat dianjurkan dibaca pada malam Jumaat. For me bila mendengarkannya pertama kali dan membaca maknanya, sangat menyentuh hati i. Meruntun jiwa bila mendengar bacaan beliau.. I keep on listening this dua'a. Now  is the second friday nite i memainkan.. INSYALLAH i will try to memorize it.. sekarang ni hanya mendengar sahaja.. Ok..kat sini i sertakan terjemahan dua'a kumayl ini. hayatilah.. rasa sayu je hati bila membaca baris demi baris..
Terjemahan DOA KUMAIL:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganyaYa Allah, aku bermohon kepada-Mu, dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu
dengan kekuasaan-Mu yang dengannya Engkau taklukkan segala sesuatu
dan karenanya merunduk segala sesuatu dan karenanya merendahkan segala sesuatu
dengan kemuliaan-Mu yang mengalahkan segala sesuatu
dengan kekuatan-Mu yang tak tertahankan oleh segala sesuatu
dengan kebesaran-Mu yang memenuhi segala sesuatu
dengan kekuasaan-Mu yang mengatasi segala sesuatu
dengan wajah-Mu yang kekal setelah punah segala sesuatu
dengan asma-Mu yang memenuhi tonggak segala sesutu
dengan ilmu-Mu yang mencakup segala sesuatu
dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari segala sesuatu


Wahai Nur, wahai Yang Maha suci!

Wahai Yang Awal dari segala yang awal!
Wahai Yang Akhir segala yang akhir!


Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menuruntuhkan penjagaan.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang mendatangkan bencana.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang merusak karunia
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menahan doa
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang merunkan bala’
Ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah kulakukan
dan segala kesalahan yang telah kukerjakan

Ya Allah, aku datang menghampiri-Mu dengan zikir-Mu,
aku memohon pertolongan-Mu dengan diri-Mu,
aku bermohom pada-Mu dengan kemurahan-Mu,
dekatkan daku keharibaan-Mu,
sempatkan daku untuk bersyukur pada-Mu,
bimbinglah daku untuk selalu mengingat-Mu.

Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan permohonan hamba yang rendah,
hina dan ketakutan,
maafkan daku, sayangi daku,
dan jadikan daku redha dan senang pada pemberian-Mu.
dan dalam segala keadaan tunduk kepada-Mu

Ya Allah, aku bermohon pada-Mu
dengan permohonan orang yang berat keperluannya
yang ketika kesulitan menyampaikan hajatnya pada-Mu
yang besar kedambaannya untuk meraih
apa yang ada di sisi-Mu

Ya Allah, maha besar kekuasaan-Mu,
maha tinggi kedudukan-Mu,
selalu tersembunyi rencana-Mu, 
selalu tampak kuasa-Mu 
selalu tegak kekuatan-Mu, selalu berlaku kudrat-Mu tak mungkin lari dari pemerintahan-Mu
Ya Allah, tidak kudapatkan pengampunan bagi dosaku,
tiada penutup bagi kejelekanku,
tiada yang dapat menggantikan
amalku yang jelek dengan kebaikan,
melainkan Engkau, Tiada Tuhan kecuali Engkau
Maha suci Engkau dengan segala puji-Mu

Telah aku aniaya diriku
telah berani aku melanggar, kerana kebodohan,
tetapi aku tenteram,kerana bersandar pada sebutan-Mu dan kurnia-Mu padaku
Ya Allah, Pelindungku,
betapa banyak kejelekan telah Kau tutupi,
betapa banyak malapetaka telah Kau atasi,
betapa banyak rintangan telah Kau singkirkan,
betapa banyak bencana telah Kau tolakkan,
betapa banyak pujian baik yang tak layak bagiku telah Kau sebarkan.

Ya Allah, besar sudah bencanaku,
berlebihan sudah kejelekan keadaanku,
rendah benar amal-amalku, berat benar belenggu (kemalasanku).
Angan-angan panjang telah menahan manfaat dari diriku,
dunia dengan tipuannya telah memperdayaku,
dan diriku (telah terpedaya) karena ulahnya, dan karena kelalainku.

Wahai Junjunganku,
aku bermohon pada-Mu dengan segala kekuasaan-Mu,
jangan Kaututup doaku karena kejelekan amal dan perangaiku

jangan Kau ungkapkan rahsiaku yang tersembunyi,
yang telah Engkau ketahui,
jangan Kau segerakan siksa padaku yang ku lakukan dalam kesendirianku,
kerana perbuatan buruk dan kejelekan
kerana kebiasaanku untuk melanggar batas, dan kebodohan,
kerana banyaknya nafsuku dan kelalaianku.

Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu,
sayangi daku dalam segala keadaan,
kasihi daku dalam segala perkara.
Ya ilahi, Rabbi,
kepada siapa lagi selain Engkau,

aku memohon dihilangkan kesengsaraanku, dan diperhatikan urusanku.
Ilahi, Pelindungku, Engkau kenakan padaku hukum, tetapi disitu aku ikuti hawa nafsuku;
aku tidak cukup waspada terhadap tipuan (setan) musuhku,
maka terkecohlah aku lantaran nafsuku,
dan berlakulah ketentuan-Mu atas diriku
ketika kulanggar sebagian batas yang Kau tetapkan bagiku,
dan ku bantah sebagian perintah-Mu
Namun bagi-Mu segala pujiku atas semua itu;
tiada alasan bagiku (menolak) ketentuan yang Kau tetapkan bagiku,
demikian pula hukum dan ujian yang menimpaku.

Aku datang kini menghadap-Mu, ya Ilahi,
dengan segala kekuranganku,
dengan segala kedurhakaanku (pelanggaranku),
sambil menyampaikan pengakuan dan penyesalanku
dengan hati yang hancur luluh,
memohon ampun dan berserah diri,
dengan rendah hati mengakui segala kenistaanku.
Karena segala cacatku ini,
tiada aku dapatkan tempat melarikan diri,
tiada tempat berlindung untuk menyerahkan urusanku,
selain pada kehendak-Mu untuk menerima pengakuan kesalahanku
dan memasukkan aku pada kesucian kasih-Mu.

Ya Allah, terimalah pengakuanku, dan kasihanilah beratnya kepedihanku
lepaskan dari kekuatan belengguku.
kasihanilah kelemahan tubuhku,
kelembutan kulitku dan kerapuhan tulangku.
Wahai Tuhan yang mula-mula menciptakanku,
menyebutku, mendidikku, memperlakukanku dengan baik,
dan memberiku kehidupan,
kerana kurnia-Mu,kerana Engkau telah mendahuluiku dengan kebaikan,
berilah aku kurnia-Mu.

Ya Allah, Junjunganku, Pemeliharaku!
Apakah Engkau akan menyiksaku dengan api-Mu,
setelah mengesakan-Mu
setelah hatiku tenggelam dalam makrifat-Mu
setelah lidahku bergetar menyebut-Mu
setelah jantung terikat dengan cinta-Mu
setelah segala ketulusan pengakuanku dan permohonanku,
seraya tunduk bersimpuh pada rububiyah-Mu
Tidak, Engkau terlalu mulia untuk mencampakkan orang yang Kau ayomi,
atau menjauhkan orang yang Engkau dekatkan, atau menyisihkan
orang yang Engkau naungi,
atau menjatuhkan pada bencana orang yang Enkau cukupi dan Engkau sayangi

Aduhai diriku!
Junjunganku, Tuhanku, Pelindungku!
Apatah Engkau akan melemparkan ke neraka
wajah-wajah yang tunduk rebah karena kebesaran-Mu,
lidah-lidah yang dengan tulus mengucapkan keesaan-Mu
dan dengan pujian mensyukuri nikmat-Mu,
kalbu-kalbu yang dengan sepenuh hati mengakui uluhiyah-Mu.
hati nurani yang dipenuhi ilmu tentang Engkau
sehingga bergetar ketakutan

wa ‘alâ jawâriha sa‘at ilâ awthâni ta‘abbudi thâi‘ah
tubuh-tubuh yang telah biasa tunduk untuk mengabdi-Mu
dan dengan merendah memohon ampunan-Mu
Tidak sedemikian itu persangkaan kami tentang-Mu
padahal telah diberitakan kepada kami tentang
keutamaan-Mu

Wahai Pemberi kurnia, wahai Pemelihara!
Engkau mengetahui kelemahanku
dalam menanggung sedikit dari bencana dan seksa dunia
serta kejelekan yang menimpa penghuninya;
Padahal semua (bencana dan kejelekan) itu
singkat masanya, sebentar lalunya, dan pendek usianya.

Maka apatah mungkin aku sanggup menanggung bencana akhirat
dan kejelekan hari akhir yang besar,
bencana yang panjang masanya dan kekal menetapnya
serta tidak diringankan bagi orang yang menanggungnya; sebab semuanya tidak terjadi kecuali 
kerana murka-Mu, kerana balasan dan amarah-Mu.

Inilah, yang bumi dan langit pun tak sanggup memikulnya
Wahai Junjunganku,
bagaimana mungkin aku (menanggungnya)?
Padahal aku hamba-Mu yang lemah, rendah, hina,
malang, dan papa.

Ya Ilahi, Tuhanku, Junjunganku, Pelindungku!
Urusan apa lagi kiranya yang akan aku adukan pada-Mu?
Mestikah aku menagis menjerit? karena kepedihan dan beratnya siksaan?
atau karena lamanya cubaan?
Sekiranya Engkau seksa aku beserta nusuh-musuh-Mu
dan Engkau himpunkan aku bersama penerima bencana-Mu
dan Engkau ceraikan aku dari para kekasih-Mu dan kecintaan-Mu
Ya Ilahi, Junjunganku, Pelindungku, Tuhanku!

Oh … seandainya aku,
Sekiranya aku dapat bersabar menanggung siksa-Mu,
mana mungkin aku mampu bersabar berpisah dengan-Mu?
Dan sekiranya aku mampu bersabar menahan
panas api-Mu?

mana mungkin aku bersabar tidak melihat kemuliaan-Mu?
Mana mungkin aku tinggal di neraka-Mu,
padahal harapanku hanya maaf-Mu!
Demi kemuliaan-Mu, wahai Junjunganku dan Pelindungku!
Aku bersumpah dengan tulus;

Sekiranya Engkau biarkan aku berbicara di sana
di tengah penghuninya, aku akan menangis
tangisan mereka yang menyimpan harapan
Aku akan menjerit
jeritan mereka yang memohon pertolongan
Aku akan merintih - rintihan mereka yang kekurangan
Sungguh, aku akan menyeru-Mu,
di mana pun Engkau berada,
Wahai Pelindung kaum mukminin,
wahai tujuan harapan kaum arifin,
wahai lindungan kaum yang memohon perlindungan,
wahai kekasih kalbu para pecinta kebenaran
wahai Tuhan seru sekalian alam

Maha suci Engkau, Ilahi, dengan segala puji-Mu!
Akankah Engkau dengar di sana suara hamba muslim,
yang terpenjara dengan keengkarannya,
yang merasakan seksanya karena kedurhakaannya
yang terperosok ke dalamnya 
kerana dosa dan nistanya;
ia merintih pada-Mu dengan mendambakan rahmat-Mu,
ia menyeru-Mu dengan lidah ahli tauhid-Mu,
ia bertawasul pada-Mu dengan rububiyah-Mu,

Wahai Pelindungku!
Bagaimana mungkin ia kekal dalam siksa,
padahal ia berharap pada kebaikan-Mu yang terdahulu.
Mana mungkin neraka menyiksanya
padahal ia mendambakan kurnia dan kasih-Mu.
Mana mungkin nyalanya membakarnya,
padahal Engkau dengar suaranya
dan Engkau lihat tempatnya.

Mana mungkin jilatan apinya mengurungnya,
padahal Engkau mengetahui kelemahannya.
Mana mungkin ia jatuh bangun di dalamnya,
padahal Engkau mengetahui ketulusannya.
Mana mungkin Zabaniyah menghempaskannya,
padahal ia memanggil-manggil-Mu: Ya Rabbi!

Mana mungkin ia mengharapkan kurnia kebebasan daripadanya,
lalu Engkau meninggalkannya di sana.
Tidak, tidak demikian itu sangkaku pada-Mu.
tidaklah demikian yang makruf tentang kurnia-Mu
Tidak mungkin seperti itu perlakuan-Mu
terhadap kaum beriman,

melainkan kebaikan dan kurnialah yang Engkau berikan.
Dengan yakin aku berani berkata, kalaulah bukan
karena keputusan-Mu untuk menyiksa
orang yang mengingkari-Mu
dan putusan-Mu untuk mengekalkan di sana
orang-orang yang melawan-Mu,
tentu Engkau jadikan api seluruhnya sejuk dan damai,
tidak akan ada lagi di situ tempat tinggal
dan menetap bagi siapa pun

Tetapi, maha kudus nama-nama-Mu.
Engkau telah bersumpah
untuk memenuhi neraka dengan orang-orang kafir
dari golongan jin dan manusia seluruhnya
Engkau akan mengekalkan di sana kaum durhaka
Engkau dengan segala kemulian puji-Mu!
Engkau telah berkata, setelah menyebutkan nikmat yang Engkau berikan

“Apakah orang mukmin seperti orang kafir,
sungguh tidak sama mereka itu.”

Ilahi, Junjunganku!
Aku memohon pada-Mu
dengan kodrat yang telah Engkau tentukan,
dengan qadha yang telah Engkau tetapkan dan putuskan,
dan yang telah Engkau tentukan berlaku
pada orang yang dikenai;

Ampunilah bagiku, di malam ini, di saat ini,
semua nista yang pernah aku kerjakan, semua dosa yang pernah aku lakukan,
semua kejelekan yang pernah aku rahsiakan, semua kedunguan
yang pernah aku amalkan,
yang aku sembunyikan atau tampakkan, yang aku tutupi atau tampakkan.
Ampuni semua keburukan, yang telah Engkau perintahkan
malaikat yang mulia mencatatnya
Mereka yang Engkau tugaskan untuk merekan
segala yang ada padaku;
mereka yang Engkau jadikan saksi-saksi bersama seluruh anggota badanku;

Dan Engkau sendiri mengawal di belakang mereka,
menyaksikan apa yang tersembunyi pada mereka.
Dengan rahmat-Mu, Engkau sembunyikan kejelekan itu;
Dengan karunia-Mu, Engkau menutupinya.
Perbanyaklah bagianku pada setiap kebaikan yang Engkau turunkan
atau setiap karunia yang Engkau limpahkan
atau setiap keberuntungan yang Engkau sebarkan
atau rizki yang Engkau curahkan
atau dosa yang Engkau ampunkan
atau kesalahan yang Engkau sembunyikan

Y Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi!
Ya Ilâhî wa Sayyidî wa Mawlâya wa Mâlika riqqî

Ya Ilahi, Junjunganku, Pelindungku, Pemilik nyawaku!
Wahai Zat yang di tangan-Nya ubun-ubunku!
Wahai yang mengetahui kesengsaraan dan kemalanganku!
Wahai yang mengetahui kefakiran dan kepapaanku!

Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi!
Aku memohon pada-Mu dengan kebenaran
dan kesucian-Mu
dengan keagungan sifat dan asma-Mu!
Jadikan waktu-waktu malam dan siangku
dipenuhi dengan zikir pada-Mu
dihubungkan dengan kenaktian pada-Mu
diterima amalku di sisi-Mu,
sehingga jadilah amal dan wiridku seluruhnya
wirid yang satu,
dan kekalkanlah selalu keadaanku dalam berbakti pada-Mu

Wahai Junjunganku, wahai Zat yang kepada-Nya
aku percayakan diriku!
wahai Zat yang kepada-Nya
aku adukan keadaanku!

Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi!
Kukuhkan anggota badanku untuk berbakti pada-Mu.
Teguhkan tulang-tulangku untuk melaksanakan niatku.
Kurniakan padaku kesungguhan untuk bertakwa
pada-Mu,

kebiasaan untuk meneruskan bakti pada-Mu,
sehingga aku bergegas menuju-Mu bersama para penghulu
dan berlari ke arah-Mu bersama orang-orang terkemuka,
merindukan dekat pada-Mu bersama yang merindukan-Mu.
Jadikan daku dekat pada-Mu - dekatnya orang-orang yang ikhlas,
dan takut pada-Mu - takutnya orang-orang yang yakin.
Sekarang aku berkumpul di hadirat-Mu bersama kaum mukminin.

Ya Allah!
Siapa saja yang bermaksud buruk padaku, tahanlah dia,
siapa saja yang memperdayaku, gagalkan dia.
Jadikan aku hamba-Mu yang paling baik nasibnya di sisi-Mu,
yang paling dekat kedudukannya dengan-Mu,
yang paling istimewa tempatnya di dekat-Mu.

Sungguh, semua ini tidak akan tercapai,
kecuali dengan kurnia-Mu.
Limpahkan padaku kemurahan-Mu
Sayangi aku dengan kebaikan-Mu
Jaga diriku dengan rahmat-Mu
Gerakkan lidahku untuk selalu berzikir pada-Mu
Penuhi hatiku supaya selalu mencintai-Mu
Berikan padaku yang terbaik dari ijabah-Mu
Hapuslah bekas kejatuhanku
Ampuni ketergelinciranku

Sungguh, telah Engkau wajibkan hamba-hamba-Mu beribadah pada-Mu,
Engkau perintahkan mereka untuk berdoa pada-Mu
Engkau jaminkan pada mereka ijabah-Mu
Karena itu, kepada-Mu, ya Rabbi,
aku hadapkan wajahku
kepada-Mu, ya Rabbi, aku hulurkan tanganku
Demi kebesaran-Mu, perkenankan doaku,
sampaikan daku pada cita-citaku
Jangan putuskan harapanku akan karunia-Mu
Lindungi aku dari kejahatan jin dan manusia musuh-musuhku.


Wahai Yang Maha cepat redha-Nya!

Ampunilah orang yang tidak memiliki apa pun kecuali doa,
kerana Engkau perbuat apa kehendak-Mu
Wahai Yang nama-Nya adalah ubat
Yang zikir-Nya adalah penyembuhan
Yang ketaatan-Nya adalah kekayaan!

Kasihanilah orang yang hartanya hanya harapan

dan senjatanya hanya tangisan
Wahai Penabur kurnia!
Wahai Penolak bencana!
Wahai Nur yang menerangi mereka yang terhempasdalam kegelapan!
Wahai Yang Maha tahu tanpa diberitahu!


Sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad
Lakukan padaku apa yang layak bagi-Mu
Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan
kepada Rasul-Nya serta para imam yang mulia dari keluarganya; 
sampaikan salam kepada mereka.

irhamna…

ameeen….


this was in 2006 in Medinathis was in 2011 in Medina

for me, apa yang baik teruskan dan jadikan amalan.. sentiasa memperbaiki diri.. semoga ALLAH memberkati kehidupan kita, family kita, anak - anak kita, teman - teman serta kaum muslimin dan muslimat.. 

besok semoga diizinkan ALLAH, after Fajr, after sunrise, do Friday Ghusl, then buy breakfast for family, go to office and buy breakfast for staffs.. INSYALLAH...Semoga ALLAH hilang kan kesakitan yang ada pada tubuh badan i ni... AMEEN...JUMUAH AL MUBARAQ...

22 comments:

 1. Thanks for sharing this. May Allah relieve your pain and make you better... Insyaa Allah

  ReplyDelete
 2. Thanks for sharing Kak Yan. Insyallah, akan cuba untuk mengamalkan. Kak Yan take care, and have a good rest yer

  ReplyDelete
 3. thank for sharing yan. saya pun 1st time tau tentang doa ini. mudah2an diberi kesembuhan buat yan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. i also just knew it.. masa duk kat spital tu.. bila dengar tu mcm sedap je..

   Delete
 4. terimakasih.. akakpun 1st time dengarni... nanti akak cari gak...

  ReplyDelete
 5. First time tahu mengenai doa ini. Thank you Kak Yan. How is your current condition, kak?

  ReplyDelete
 6. pjg terjemahan dia... maceh kak...

  ReplyDelete
  Replies
  1. bacaan nya pun panjang kann.. tp sedap sangat mendayu2..

   Delete
 7. Ouh, panjang terjemahan dia kak. Walau apapun, terima kasih atas perkongsian. Akak skg mcm ne? Baik?

  ReplyDelete
 8. what happened to you kak? get well soon.

  haah sayu je dengar doa ni

  ReplyDelete
 9. semoga kak yan cepat sembuh...maafkan remy dah lama tak menjenguk.... take care tau kak yan.....rajin2 makan ubat....doa remy utk kak yan...Amin

  ReplyDelete

cliks..cliks